Pajapuiston vuokrakerrostalo sijaitsee Alastarolla Loimijoentien varressa. Se on rakennettu vuonna 1974. Kuva: LL arkisto / Lari Kiviranta.

LOIMAA/ALASTARO Alastarolla sijaitsevan kaupungin omistaman Pajapuiston vuokrakerrostalon purkamisen tavoitellaan alkavan tulevana kesänä.

Loimaan vuokra-asunnot oy:n toimitusjohtaja Hanna Rannanperä sanoo, että purku-urakka lähtee seuraavaksi kilpailutettavaksi.

Vuonna 1974 rakennetun ja 2000-luvun alun tietämillä remontoidun kerrostalon 12:ssa asunnossa on ollut asukkaita viime aikoina. Kerrostalossa on kaikkiaan 23 huoneistoa.

Rannanperä kertoo, että Pajapuiston asukkaille on löydetty uudet asunnot ja asukkaat muuttavat Pajapuistosta toukokuun loppuun mennessä.

– Kaikille on löydetty uusi koti Alastarolta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara on myöntänyt Pajapuistolle purkuluvan ja hyväksynyt purkuavustuksen. Lisäksi valtionkonttori antaa purkuakordillaan suurimman osan Pajapuiston jäljellä olevasta valtion korjauslainasta anteeksi (LL 21.12.2021). Lainasta on jäljellä noin 678 000 euroa.

Näillä näkymin Loimaan kaupungille jää hankkeesta maksettavaa 220 000 euroa, jonka suuruisen määrärahan kaupunginvaltuusto on hiljattain hyväksynyt (LL 23.3.).

Kaupungilla arvioitiin viime vuoden puolella Pajapuiston purkukustannuksiksi alustavasti noin 163 000 euroa, ja Rannanperä odottaa mielenkiinnolla sitä, millaisiksi kustannukset muodostuvat kilpailutuksen myötä.

Kaupungin viranhaltijataholta Pajapuiston purkamista on perusteltu muun muassa sillä, että vuokra-asuntojen käyttöaste on ollut Alastarolla muita Loimaan alueita heikompi ja Pajapuiston tyhjillään olevat asunnot rasittavat vuokra-asuntoyhtiön taloutta (LL 6.5.2021).

Valtionkonttorin myöntämän purkuakordin perusteella kohde on purettava marraskuun loppuun mennessä tänä vuonna. Rannanperän mukaan tarvittaessa purkamiseen on pyydettävää valtionkonttorilta lisäaikaa.

 

Kartanomäkeen suunnitellaan uutta vuokrarivitaloa

LOIMAA/KARTANOMÄKI Samaan aikaan kun kaupunki purkaa vanhaa vuokra-asuntokantaa, se suunnittelee uuden vuokrarivitalon rakentamista Kartanomäkeen.

Kaupungin vuokra-asuntoyhtiölle on yhä korvamerkittynä rivitalotontti Moisionpellon asuinalueelle johtavan kadun varresta. Alueella on jo ennestään yksityisten rakentamia rivitaloja.

Loimaan vuokra-asunnot oy:n toimitusjohtaja Hanna Rannanperä sanoo, ettei uudishanke ole edennyt mainittavasti viimeisen vuoden aikana.

Jo vuosi sitten Rannanperä totesi, ettei ainakaan vuokra-asuntoyhtiö lähde rakennuttamaan uutta rivitaloa ennen kuin sen vanhaa asuntokantaa on saatu vähennettyä (LL 20.4.2021). Nyt Pajapuiston purkaminen näyttää toteutuvan.

– Olen luvannut ensi syksyyn mennessä selvittää hankkeen rahoitusvaihtoehtoja, hän sanoo uudiskohteeseen viitaten ja nostaa esille ainakin mahdollisen aravarahoituksen.

Paineita vuokrarivitalon eteenpäin viemiselle on, sillä kaupunki on viettämässä ensi vuonna asumisen teemavuotta.

Rannanperän mukaan vuokrarivitalohanketta on alettu kiirehtiä kaupungin luottamushenkilöpuolella ja myös paikallisten yritysten suunnalta on kantautunut mielipiteitä, joiden mukaan Loimaalle pitäisi saada uutta vuokra-asuntotarjontaa.

Rannanperä muistuttaa, että vaikka rivitalon rakentamiseen saataisiin aikanaan ulkopuolista rahoitusta, myös omistajan eli kaupungin omaa rahoitusta tullaan tarvitsemaan, sillä itse vuokra-asuntoyhtiöllä ei ole edellytyksiä lähteä rahoittamaan hanketta.

Hän arvelee, että kaupungin rahoitusta koskeva päätöksenteko ajoittuu aikaisintaan ensi syksylle ja sitä myöten varsinaisen rivitalon rakentaminen voisi ajoittua aikaisintaan ensi vuoden puolelle.

Uuden vuokrarivitalon rakentamista Rannanperä pitää perusteltuna, sillä Loimaan keskustan alueella kaupungin vuokra-asuntojen käyttöaste on 95 prosentin luokkaa ja tyhjillään olevat asunnot ovat lähinnä isompia kolmioita.

– Meillä ei ole tarpeeksi pieniä vuokra-asuntoja.

Alustavasti uuteen vuokrarivitaloon on suunniteltu 10–12 asuntoa, joista puolet olisi yksiöitä ja puolet kaksioita.