”Tuulimyllyhankkeet eivät edellytä yva-menettelyä”

0

LOIMAA Ympäristölautakunnan mielestä Alastaron ja Kirveskallion alueen tuulivoimahankkeet eivät aiheuta sellaisia ympäristövaikutuksia, jotka edellyttäisivät ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (yva).
Kirveskalliolle on suunniteltu kolmea tuulivoimalaa, joiden nimellisteho on enintään kolme megawattia per mylly.
Alastarolle on kaavailtu enintään kahdeksaa voimalaa, joiden kokonaisteho jää alle 30 megawatin.
Yva-menettelyä sovelletaan hankkeisiin, joista voi aiheutua merkittäviä ympäristölle haitallisia vaikutuksia, esimerkiksi luonnolle tai muille ympäristön erityispiirteille.
Tuulivoimaloiden osalta menettelyä käytetään silloin, kun voimaloita on vähintään kymmenen tai niiden kokonaisteho on vähintään 30 megawattia.
Tuulivoimaloilla on muun muassa melu- ja välkevaikutuksia.
Varsinais-Suomen Ely-keskus on pyytänyt Loimaan kaupungilta lausuntoa yva-menettelyn tarpeesta.
Lautakunta ei ottanut lausunnossaan kantaa mahdolliseen ympäristöluvan tarpeeseen.