Turvavöiden käyttö tehovalvonnassa

0

LOUNAIS-SUOMEN poliisilaitos valvoo tehostetusti turvalaitteiden käyttöä tällä viikolla. Valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota lasten turvalaitteisiin sekä nuorten turvavöiden käyttöön.
Lapsi tarvitsee oman turvalaitteen kunnes hän on vähintään 135 senttiä pitkä eli keskimäärin noin kymmenvuotiaaksi saakka. Tarpeeksi pitkä lapsi voi käyttää turvavyötä aikuisten tapaan. Alle kolmevuotiaita lapsia ei saa takseja lukuun ottamatta kuljettaa sellaisessa henkilö-, paketti- tai kuorma-autossa, johon ei voi kiinnittää lapsen painon mukaan määräytyvää turvalaitetta.
Turvavöiden käytön valvontaa kohdennetaan nuoriin. Tämä siksi, että muun muassa Liikenneturvan tekemien alueellisten tarkkailujen perusteella on havaittu, että turvavyön käyttö on paikoin nuorilla ollut vain 50 prosentin luokkaa. Vähiten turvavyötä käyttävät tutkimusten mukaan 15–24-vuotiaat miehet.