ORIPÄÄN kunta luopuu Sora-Sannin ja Vesi-Vihtorin arvonimistä ja tilalle otetaan käyttöön vuoden oripääläinen -tunnustus tulevasta syksystä alkaen. Asiasta päätti sivistyslautakunta.
Vuodesta 2004 saakka Oripäässä on palkittu joka vuosi kaksi aktiivista kuntalaista Sora-Sannin ja Vesi-Vihtorin arvonimillä. Uusi tunnustus otetaan käyttöön, koska kiinnostus Sora-Sannin ja Vesi-Vihtorin arvonimiin on vähentynyt: viime vuosina ehdotuksia Sanneiksi ja Vihtoreiksi on tullut niukasti.
Vuoden oripääläiseksi voidaan valita oripääläinen henkilö, organisaatio, yritys tai yhteisö, joka on tehnyt Oripäätä tunnetuksi, edistänyt kuntalaisten elinoloja, tukenut kuntalaisia tai tiedon jakamista ja osoittanut kotiseuturakkautta.
Vuoden oripääläinen valitaan samaan tapaan kuin Sannit ja Vihtorit. Kuntalaiset voivat ehdottaa, ja sivistystoimen edustajat valitsevat tunnustuksen saajan ehdotusten joukosta. Palkitseminen tapahtuu perinteiseen tapaan joulunavaustapahtuman yhteydessä.
Lisäksi vuoden oripääläinen osallistuu kunnan tapahtumiin valintaansa seuraavana vuonna.