Isosorsimon kimppuun käydään vihdoin kovin ottein

0
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen kehityspäällikkö Hanna Arola ja hankeassistentti Ella Ketola tutkivat Kaltonojan veden tilaa ja kunnostustöiden etenemistä alkuviikosta.

LOIMAA/NIINIJOKI Isosorsimon ja korteen riivaaman Niinijoella sijaitsevan Kaltonojan kunnostustyöt ovat ottaneet viimein konkreettisia askelia kohti vapaasti virtaavaa vesiuomaa.

Uoman siistimisen puolesta on taisteltu muutaman vuoden ajan (LL 15.9.2020). Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (Kvvy yhdistys) yhdessä Lappijoen–Kaltonojan vesialueen suojeluyhdistyksen kanssa laatima Kaltonoja eläväksi -hankkeen konkreettinen työ saatiin käynnistettyä viime viikon alussa.

Hankkeen tavoitteena on kunnostaa Loimaan Kaltonoja umpeen kasvaneelta uomaosuudelta niin, että vesi jälleen virtaa uomassa esteettä ja uoman ekologia palaa lähemmäksi luonnontilaa.

– Kenelläkään ei oikein ole tietoa, mikä olisi paras tapa poistaa aggressiivisesti leviävä isosorsimo pysyvästi. Joten tämä on vähän sellainen pilottihanke, Kvvy yhdistyksen kehityspäällikkö Hanna Arola selventää.

– Nyt siitä eroon pääsemiseen on paremmat mahdollisuudet, mutta takeita ei voi antaa. Pakko kuitenkin olla toiveikas.

Varsinais-Suomen Ely-keskus on myöntänyt hankkeelle avustusta, jonka lisäksi Metsä Group tukee hanketta luonto-ohjelmansa kautta. Vesikasvillisuuden poistotyöt kestävät noin kolme viikkoa ja tilanteen seurantaa ja mahdollisia lisätorjuntatöitä tehdään hankkeen puitteissa vuoden 2024 loppuun asti.

Paikoitellen isosorsimo on vallannut Kaltonojan niin pahasti, että kasvustoa pitkin voi kävellä uoman yli. Kasvimassa toimii myös tulppana veden vapaalle virtaukselle ja aiheuttaa näin tulvahaittoja uoman yläosissa. Myös kaikenlainen vesistön virkistyskäyttö on ollut mahdotonta.

Isosorsimoa poistetaan Kaltonojasta pääosin niittokauhalla noin 500 metrin matkalta. Lisäksi korvataan alueen alaosassa sijaitseva vanha vuotava patorakenne luonnonmukaisella pohjapadolla.

Aiemmin isosorsimoa on yritetty poistaa niittämällä sekä kuumavesikäsittelyllä. Toimien hyödyt ovat jääneet hyvin lyhytaikaisiksi.

– Hetken aikaa tämän pätkän pääsi niittämisen jälkeen kulkemaan veneellä ihan hyvin, mutta nyt se on ollut taas täysin tukossa, Haaroisten kartanossa asuva Kalevi Kouvola kertoo.

Lappijoen–Kaltonojan vesialueen suojeluyhdistys asetti vuonna 2021 kunnianhimoiseksi tavoitteekseen, että vieraslaji olisi poistettu joesta kahdessa vuodessa. Töihin Kaltonojalla päästiin vasta viime viikolla.

– Hieman jouduttiin alkuperäisestä aikataulusta joustamaan, mutta lopulta sitkeys palkitaan, Kaltonojan varrella asuva Veli-Jussi Markkula huokaisee.

– Jo päivän kaivamisen jälkeen sai ihmetellä, onko tämä joki tosiaankin näin iso, Riitta Markkula iloitsee.

Puhdistustöihin lisähaastetta tuo Haaroisten kartanon suojeltu ranta-alue, jonka kohdalla kaikki työt pitää tehdä vesistöä pitkin.

Isosorsimo on vieraslaji, joka on viime vuosina nopeaan tahtiin vallannut Etelä-Suomen vesistöjä. Vieraslajin hallitsematon leviäminen lisää Kvvy yhdistyksen mukaan luontokatoa ja vähentää vesistöjen ekologista monimuotoisuutta.